Project Proposal: I am not for Sale (Wereldkinderen/UAI/ICDI)

25 November 2014

http://www.wereldkinderen.nl/pageid=95/articleid=1370/Adoptie_in_de_media_.html

Naar aanleiding van het RTL programma 'Met Open Armen'.

Naar aanleiding van het RTL-programma ‘Met Open Armen’ kwam adoptie de afgelopen dagen in de media. Op vrijdag 21 november heeft een opiniestuk over adoptie van Ina Hut, van 2003 tot 2009 directeur van Wereldkinderen, in Trouw gestaan. Ook was zij aan het woord in het tv-programma KRO-Brandpunt op zondag 23 november. Zij stelde op persoonlijke titel een aantal misstanden binnen het adoptieveld aan de kaak.

Met Open Armen

In KRO-Brandpunt werd ook de TV-serie ‘Met Open Armen’ besproken. Wereldkinderen heeft vroegtijdig besloten niet mee te werken aan dit programma om de privacy van kinderen te beschermen.

Kinderen gebaat bij adoptie

Wereldkinderen voert haar adoptieprocedures met grote zorg en op verantwoorde wijze uit, in het belang van het kind en conform het Haags Adoptieverdrag. Sinds haar oprichting werkt Wereldkinderen voortdurend aan verbetering en is zij alert op mogelijke misstanden. Misstanden of onzorgvuldige procedures zijn meerdere keren aanleiding geweest om substantiële verbeteringen door te voeren of relaties te beëindigen. Zo werkt Wereldkinderen o.a. niet meer in Haïti vanwege de ondoorzichtigheid van de gevolgde procedures en het daardoor ontstane vermoeden van fraude. In Ethiopië zijn vervolgonderzoeken en procedureverbeteringen reden geweest om adoptieprocedures in dat land weer opnieuw op te starten.

Wereldkinderen is zich bewust van het risico op misstanden. De organisatie wil haar kennis en kunde maximaal inzetten om deze eventuele misstanden te bestrijden. Dat is ook de reden dat Wereldkinderen onlangs een nieuwe subsidieaanvraag heeft ingediend bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met dit lobbyvoorstel ‘I AM NOT FOR SALE’ wil Wereldkinderen, samen met International Child Development Initiatives (ICDI), EurAdopt en de United Adoptees International (UAI) kinderrechten verbeteren en misstanden aanpakken.

Al jaren ondersteunt Wereldkinderen lokale kinderbescherming programma’s om kinderen in eigen land een veilig thuis te bieden. De realiteit is dat sommige kinderen, vooral kinderen met een medische achtergrond, geen kans hebben om op te groeien in een gezin of gezinsvervangende situatie. Wereldkinderen maakt zich sterk om voor deze kinderen, waarvoor in het land van herkomst geen enkel alternatief is, geschikte, liefhebbende ouders in Nederland te vinden.

.