Peti?ia pentru adop?ii interna?ionale ajunge azi în Parlament

1 September 2010

Cele 85.000 de semn?turi adunate în sprijinul peti?iei ini?iate de Asocia?ia „Catharsis“ prin care se solicit? reluarea adop?iilor interna?ionale, va ajunge ast?zi pe masa de lucru a parlamentarilor din Comisia pentru Ap?rarea Drepturilor Omului din Camera Deputa?ilor. Din delega?ia care va merge la Parlament va face parte ?i Maria Miraballa Arisi (foto medalion), o tîn?r? de 24 de ani, care a crescut în orfelinatele din România pîn? la vîrsta de 14 ani, cînd a fost adoptat? de o familie de medici din Italia. Mirabella a decis s? vin? în România s? sprijine eforturile Asocia?iei „Catharsis“ ?i s?-?i prezinte punctul de vedere în fa?a parlamentarilor din Comisia pentru Ap?rarea Drepturilor Omului. Pre?edintele Asocia?iei „Catharsis“, Azota Popescu, spune c? sper? s? reu?easc? s? conving? deputa?ii s? sprijine un proiect de lege care s? modifice legea adop?iilor, astfel încît s? fie reluate adop?iile interna?ionale ?i c? se bazeaz?, în acest sens, pe pre?edintele Comisiei pentru Ap?rarea Drepturilor Omului, deputatul Nicolae P?un. „Deputatul Nicolae P?un s-a ?inut de promisiune ?i ne-a invitat s? ne sus?inem proiectul în fa?a membrilor comisiei pe care o conduce. Vom prezenta peti?ia noastr?, înso?it? de toate argumentele de care dispunem, astfel încît s?-i convingem pe parlamentari s? adopte modificarea legii adop?iilor. Sper?m s? reu?im s?-i convingem pe deputa?i de utilitatea demersului nostru, care pune pe primul plan interesul major al copiilor de a avea o familie unde s? se poat? dezvolta normal ?i s? beneficieze de dragostea p?rinteasc?. La aceast? or? exist? în centrele de plasament din România peste 70.000 de copii abandona?i, pentru fiecare dintre ei statul cheltuind lunar 500 de euro“, a declarat ieri Azota Popescu.

.