Small Children - Big Money

6 June 2008

– UNOFFICIAL TRANSLATION –

 One of Scandinavia’s largest adoption agencies has illegally adopted children.
In the early 1990s Norwegian Adopsjonsforum brought children from
Argentina, despite the fact that the South American country had banned
international adoptions. Several years later one of the children was
still reported as missing in his homecountry.

Who’s who?

Eva Giberti: Works in the Argentinian Home Office and is
the nation’s leading expert in adoptions.

 Alberto Mazzaroni: Argentine judge who is accused of abiding
to child trafficking.

Kjetil Lehland: then-chairman of Adopsjonsforum. Having a
leading position in EurAdopt, which also includes Swedish organisations.

Atilio Alvarez: The then children’s ombudsman in Argentina.

Gustavo Bobrik: Argentinian consul in Norway during parts of the 1990s.

Argentina was opposed to international adoptions already on the twentieth november 1989, when the UN Convention on the Rights of the Child was adopted. But Adopsjonforum, a member of the Association EurAdopt, along with another Swedish Adoptionscentrum, defied the new laws.
Eva Giberti, who works in the Argentinean Home Office and is the nation’s leading expert in adoptions, tells how the Scandinavian the organization tried to bribe her.
— I was called up by a woman who said to work for Adopsjonsforum. When we met, she said that I could get commissions if I eased adoptions. We understood that the woman was Adopsjonsforum’s Argentine representative, with offices in the city of La Plata long after foreign adoptions were banned.
— It was an unpleasant situation. Thousands of Argentine parents were queuing up to adopt both healthy and seriously ill children. But Adopsjonsforum seemed to only care about to get children for Scandinavian parents, “says Eva Giberti.

We met Gilberti at her office in one of the huge buildings of the Home Office in Buenos Aires, a warm day in February 2007. She gives us access to a large collection of documents including those of the investigation into the corrupt Judge Alberto Mazzaroni, who was put on trial for child trafficking in 1992.  The case concerned children adopted to Norway and Italy. There are papers on all thirteen children adopted by Norway after 1989, like Adopsjonsforum’s invitations to Argentinean judges, there are letters signed by Adopsjonsforum’s then President Kjetil Lehland. Lehland now has a leading position in the European umbrella-organisation EurAdopt, where four Swedish adoption agencies are included. We let go photocopiers hot.


The following day, we are enter a huge construction with winding corridors

—  the Department of Justice. We meet the then Ombudsman for Children Atilio Alvarez to tell us more about what happened. When Adopsjonsforum came to Argentina they hired a representative in the city La Plata. In the same city worked Judge Alberto Mazzaroni.  

— He was appointed because of his political contacts. The night after the judgement Mazzaroni invited the jury to dinner, “says Atilio Alvarez.
The judge Alberto Mazzaroni became known for his intense lobbying for
International adoptions. Tuesday, 26 September 1990 he went to Oslo for a conference, invited by Adopsjonsforum.
 — The Norwegian organization visited many judges as they tried to convince them, but most did not want to cooperate. Both judges and Norwegians were aware of the law.
According to Atilio Alvarez, several judges told him that Adopsjonsforum offered them a trip to Norway, where among other things, they would meet the Norwegian king.
— In a Congress for children’s identity in May 1993, therefore I cheared for all Argentinean judges who not met the Norwegian King.

Information has since dripped in bit by bit. At the phone the then Argentinean Consul in Oslo, Gustavo Bobrik, said that in 1998 he found that Argentinean Courts asked both the Norwegian authorities and Adopsjonsforum for reports on the situation of sixty children, but in vain.
— I sent Argentinean ‘country shirts’ for the children. Then, I was informed that the Norwegian adoptive parents do not dare go to Argentina again. They knew that something was done wrong, “said Gustavo Bobrik who today is director of one of the Argentinean Foreign institutions.
— When I checked up the children, I found that one of them had been registered as missing by his biological father.

 ================================================================

Små barn – stora pengar
En av Skandinaviens största adoptionsorganisationer har adopterat barn
illegalt.
I början av 1990-talet hämtade norska Adopsjonsforum barn från
Argentina, trots att det sydamerikanska landet hade förbjudit
internationella adoptioner. Flera år senare var ett av barnen
fortfarande anmält som saknat i hemlandet.

Små barn – stora pengar
Vem är vem?
Eva Giberti: Arbetar i det argentinska inrikesdepartementet och är
landets främsta expert inom adoptioner.

Alberto Mazzaroni: Argentinsk domare som anklagats för medhjälp
till barnhandel.

Kjetil Lehland: Dåvarande ordförande för Adopsjonsforum. Har en
ledande position i EurAdopt, där även svenska organisationer ingår.

Atilio Alvarez: Dåvarande barnombudsman i Argentina.

Gustavo Bobrik: Argentinsk konsul i Norge under delar av 1990-talet.
Argentina motsatte sig internationella adoptioner redan den tjugonde
november 1989, i samband med att FN:s konvention om barns rättigheter
antogs. Men Adopsjonforum, medlem i samarbetsorganisationen EurAdopt
tillsammans med bland andra svenska Adoptionscentrum, trotsade de nya
lagarna.
Eva Giberti, som arbetar på det argentinska inrikesdepartementet och är
landets främsta expert inom adoptioner, berättar hur den skandinaviska
organisationen försökte muta henne.
– Jag blev uppringd av en kvinna som sa sig arbeta för Adopsjonsforum.
När vi träffades sa hon att jag kunde få provision om jag underlättade
adoptionerna.
Vi kommer under arbetet förstå att kvinnan var Adopsjonsforums
argentinska representant, med kontor i staden La Plata långt efter att
adoptioner till utlandet förbjudits.
– Det var en obehaglig situation. Tusentals argentinska föräldrar stod i
kö för att adoptera både friska och svårt sjuka barn. Men Adopsjonsforum
verkade bara bry sig om att hämta barn åt skandinaviska föräldrar, säger
Eva Giberti.

Foto: Jeanette Thuresson
Eva Giberti arbetar på det argentinska inrikesdepartementet och är
landets främsta expert inom adoptioner. Vi träffar Giberti på hennes
kontor i en av inrikesdepartementets enorma byggnader i Buenos
Aires, en varm dag i februari 2007. Hon ger oss bland annat tillgång
till en stor samling dokument från utredningen kring den korrupte
domaren Alberto Mazzaroni, som ställdes inför rätta för barnhandel 1992.
Målet gällde barn som adopterats till Norge
och Italien. Där finns papper på alla tretton barn som adopterades till
Norge efter 1989, där finns Adopsjonsforums inbjudningar till
argentinska domare, där finns brev undertecknade av Adopsjonsforums
dåvarande ordförande Kjetil Lehland.
Lehland har numera en ledande position i den europeiska
Paraplyorganisationen EurAdopt, där fyra svenska adoptionsbyråer ingår.
Vi låter kopieringsapparaten gå varm.

Följande dag letar vi oss fram genom ännu en enorm byggnads vindlande
korridorer – justitiedepartementets. Vi träffar den dåvarande
barnombudsmannen Atilio Alvarez som berättar mer om vad som hänt. När
Adopsjonsforum kom till Argentina anlitade de en representant i staden
La Plata. I samma stad arbetade domaren Alberto Mazzaroni.
– Han friades på grund av sina politiska kontakter. Kvällen efter domen
bjöd Mazzaroni juryn på middag, säger Atilio Alvarez.
Domaren Alberto Mazzaroni blev känd för sitt intensiva lobbyarbete för
internationella adoptioner. Tisdagen den 26 september 1990 åkte han till
Oslo för en konferens, inbjuden av Adopsjonsforum.
– Den norska organisationen besökte många domare som de försökte
övertyga, men de flesta ville inte samarbeta. Både domarna och
norrmännen kände till lagen.
Enligt Atilio Alvarez har flera domare berättat att Adopsjonsforum
erbjöd dem en resa till Norge, där de bland annat skulle få träffa den
norske kungen.
– I en kongress för barnens identitet i maj 1993 utbringade jag därför
en skål för alla argentinska domare som inte träffat Norges kung.

Information har sedan dess sipprat ut bit för bit. På telefon berättar
den dåvarande argentinske
konsuln i Oslo, Gustavo Bobrik, att han 1998 fann att argentinska
domstolar förgäves bett både norska myndigheter och Adopsjonsforum om
rapporter om
de adopterade barnens situation.
– Jag skickade argentinska landslagströjor till barnen. Då fick jag veta
att de norska adoptivföräldrarna inte vågade åka till Argentina igen. De
visste
om att något gjorts fel, säger Gustavo Bobrik som idag är direktör för
en av det argentinska utrikesdepartementets institutioner.
– När jag kollade upp barnen såg jag att en av dem var anmäld som saknad
av sin biologiska far.

Federico Rodriguez Moreno
och Jeanette Thuresson