Gemeente en comité bevestigen WIO geruchten

April 2009

Gemeente en comité bevestigen WIO geruchten

De afgelopen dagen heeft het nogal wat stof doen opwaaien, de discussie over de financiële problemen van de stichting World initiative for Orphans. Wij zijn van alle kanten suf gebeld en gemaild met vragen over de betrouwbaarheid van onze bron en of we dit nu wel zou moeten plaatsen. Maar vandaag komt Gemeente Zandvoort dan eindelijk met een verklaring. Hierboven een krantenknipsel van de Zandvoortse Courant van morgen! (Klik voor groot.) De officiële verklaring van de Gemeente Zandvoort staat hieronder, al hebben boven en onderstaand stuk een hoop met elkaar gemeen.

“In de finale van de actieperiode zijn het Actiecomité Zandvoort helpt Congo en de Stichting World initiative for Orphans, kortweg WIO, genoodzaakt hun samenwerking te herzien. De samenwerking startte eind januari toen de eerste contacten met deze stichting werden gelegd.

Doel

Beide partijen hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd en samen een aantal zaken afgesproken. Hun doel: het in goed overleg afwikkelen van de actie, het recht doen aan de intentie van velen die geld hebben gegeven en het voorkomen van reputatieschade. Een van de belangrijkste afspraken. Alle opbrengsten van de Zandvoortse inzamelingsactie zullen ten goede komen aan kinderen in nood in Oost-Congo.

Bestemming zoeken

Het comité is drukdoende om alle opbrengsten te reserveren op een eigen separate rekening – een deel van de inzamelings opbrengsten staat daar inmiddels op. Van het WIO heeft het actiecomité de toezegging dat alle donaties, afkomstig van de Zandvoortse actie en die gestort zijn op de rekening van WIO, overgeboekt worden op deze separate rekening. Het actiecomité zal, als alle gelden binnen zijn, een bestemming zoeken voor het geld, die voldoet aan het doel: hulp aan de getroffenen in Oost Congo, in het bijzonder de opvang van weeskinderen. Ook is overeengekomen om alle kosten die gemaakt zijn ten laste te laten komen van de actie en dit in alle redelijkheid af te handelen.

Aan het einde

Lang zijn de Gemeente Zandvoort en het Actiecomité Zandvoort helpt Congo er vanuit gegaan dat de Stichting World initiative for Orphans dé organisatie is om mee samen te werken om geld in te zamelen voor deze weeskinderen. De stichting is door de Belasting erkend als goededoelenorganisatie en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Pas aan het einde van de actieperiode zijn er kritische signalen binnengekomen over deze stichting. Vast staat dat WIO zijn organisatorische zaken niet volledig op orde heeft en dat de stichting verwikkeld is in een juridisch procedure.”

Het komt er op neer dat vrijwel al onze eerder genoemde vermoedens en tips door de partijen bevestigd worden. Gelukkig bevestigd de Gemeente, dat in ieder geval, een groot gedeelte van het gedoneerde geld veilig is gesteld. En dat is waar het ons vanaf het begin al om gaat!

Als kanttekening is het spijtig te noemen dat onze redactie na het publiceren van ons stuk én na een aantal verontwaardigde telefoontjes niet meer op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen. Hierdoor zijn wij wederom afhankelijk geweest van anonieme tipgevers en eigen onderzoek! Aan de andere kant, zonder onze tipgevers was deze kwestie misschien wel in de doofpot terecht gekomen want de hierboven genoemde “reputatieschade” is voorlopig wel het laatste waar deze stichting zich zorgen om hoeft te maken!