Stichting WIO / Kinderhulp Congo

July 2009

Stichting WIO / Kinderhulp Congo

is een erkend goed doel (not for profit, Kamer van Koophandel).

volgt de VFI gedragscode

werkt met stagiaires en vrijwilligers (o.a. via UAF) en is Ecabo gecertificeerd

werkt voor 90% met lokaal personeel hierdoor is de overhead laag

heeft een ANBI verklaring

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

.