Persbericht: Situatie van alleen gaande vluchtelingen- en weeskinderen in DR Congo verslechtert

28 July 2009

***Persbericht***

Den Haag, 28 juli 2009

Situatie van alleen gaande vluchtelingen- en weeskinderen in DR Congo verslechtert

In de jarenlange oorlog in de Democratische Republiek Congo zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer geworden. Het conflict kostte al aan ruim 5 miljoen mensen het leven, dit is het grootste aantal burgerslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks sterven er ongeveer 620.000 kinderen voor hun vijfde levensjaar in heel Congo, waarvan in de oostelijke provincie, Kivu zelfs 600 kinderen per dag.

Daarnaast neemt ook het aantal kinderen, dat gescheiden is van hun ouders, nog steeds dramatisch toe. In de totale chaos zijn zij hun ouders kwijtgeraakt. Zonder de begeleiding van ouders en/of vaste verzorgers zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Ze raken sneller ondervoed, uitgeput of ziek. Ze lopen gevaar voor misbruik, geweld en exploitatie. Jongens en meisjes worden zelfs ontvoerd uit de vluchtelingenkampen om als kindsoldaat mee te strijden in rebellenlegers en meisjes worden vaak seksueel misbruikt.

Het einde van de oorlog in Oost-Congo is nog lang niet in zicht. Eind januari werd dan wel rebellenleider Nkunda gearresteerd, maar nog steeds durven de honderdduizenden vluchtelingen niet naar hun huizen/hutten terug te keren. Niet alleen door de aanwezigheid van 22 andere milities, maar ook omdat omringende Afrikaanse landen betrokken zijn geraakt in het conflict. De partijen hebben deels belang bij het voortduren van strijd en chaos.

Het Internationale Rode Kruis, ICRC, berichtte op 8 juli over een acute verslechtering van de veiligheid in Noord-Kivu (300.000 ontheemden), maar ook in Zuid-Kivu (100.000). Slechts enkele humanitaire organisaties proberen in de meest dringende noden in (54) vluchtelingenkampen te voorzien. Toch dreigt onder deze omstandigheden het gevaar op het uitbarsten van epidemieën zoals cholera en mazelen. Als de situatie in deze regio niet snel verbetert, zijn de gevolgen voor met name kinderen levensbedreigend, volgens Oxfam op 16 juli.

Eind juni maakte St. World Initiative for Orphans (WIO) een veldmissie naar Oost-Congo en constateerde ook de urgente noodzaak van interventie, zowel binnen als buiten de vluchtelingenkampen. Op dit moment zijn er nauwelijks speciale hulpprogramma’s voor kinderen gestart. Ook vele lokale / regionale / nationale autoriteiten benadrukten de dringende behoefte aan bijzondere bescherming voor kinderen zonder ouders.

Er moet meer gedaan worden om in de fundamentele behoeften van alleen gaande vluchtelingen- en weeskinderen te voorzien. Stichting WIO uit Den Haag gaat met locale medewerkers en internationale partners opvangcentra openen speciaal voor alleengaande vluchtelingen- en weeskinderen in Oost-Congo. Er wordt gezorgd voor registratie, voedsel, medische zorg en herstel van onderwijs. WIO zal zich vooral inzetten de biologische families van deze kinderen te vinden, binnen de internationale richtlijnen. Recentelijk heeft WIO een memorandum ondertekend met de Congolese regering om hen op strategische wijze te ondersteunen met de problemen rond de opvang en rechtspositie van kinderen zonder ouders. WIO neemt deel aan de tweewekelijkse OCHA / Child Protections Working Group, om humanitaire acties te bespreken partners. Zij verwelkomen unaniem dit project en hebben hun volledige medewerking toegezegd.

St. World Initiative for Orphans

070-345 9202

Contact: Maarten Brekelmans, Alice Hakvoort, Inge Terpstra

a