Kinderen zonder ouders zijn weerloos - het WIO is hun advocaat

15 May 2010

Kinderen zonder ouders zijn weerloos - het WIO is hun advocaat

Samenwerking in vergevorderd stadium

Binnenkort worden de besprekingen tussen Stichting Vereende Krachten en het "World Initiative for Orphans" voor een langdurige samenwerking afgerond. De opbrengsten uit veilingen ed. zullen hierdoor ten bate komen van het werk van WIO. Het WIO is een nonprofit organisatie, die de mensenrechten van wezen en vondelingen wereldwijd bewaakt. Zij zet zich in voor de basisbehoeften van deze achtergestelde bevolkingsgroepen door het verlenen van juridische en opvoedkundige diensten en het bieden van de juiste oplossingen. Het WIO is de stem voor deze kinderen

Vergaande efficiëntie bij hulpverlening

Op dit moment houdt het WIO zich meer met de fundamentele behoefte van weeskinderen bezig dan met korte termijn voedselhulp. Het huidige wereldwijde adaptiesysteem is inefficiënt, duur en wordt geplaagd door administratieve romsplomp die de adoptie bijzonder vertraagt, wat niet in het belang van het kind is. De diplomatieke inspanningen van het WIO resulteren bij regeringen in alternatieve oplossingen. De zienswijzen ten opziche van deze inefficiëntie processen leidt bij professionals tot logische alternatieven.

De behoefte van kinderen

In een onderscheidende, permanent veranderende wereldwijde samenleving blijft de behoefte van elk kind hetzelfde. Wees- en achterstandskinderen hunkeren naar een warm gezin, waar het maar mag zijn, Azië, Canada, China, Mexico, Nederland, Rusland of de Verenigde Staten.

Voor meer informatie, bezoek de website van het WIO.

.