Stg Kinderhulp Congo = WIO

October 2010
Wie zijn wij ?

Stichting Kinderhulp Congo (SKC) is een onafhankelijke niet gesubsidieerde Kinderrechtenorganisatie opgericht door enkele ondernemende idealisten. SKC faciliteert Overheden, Hulpverleners (NGO’s) en Universiteiten om onderzoek te doen naar snel inzetbare oplossingen voor de ruim 200 miljoen weeskinderen wereldwijd.

Missie en Visie
SKC streeft er naar de (groei van) van het aantal kinderen zonder ouders terug te dringen.door juiste toepassing en implementatie van hun rechten, zoals vastgelegd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hierin staat immers vermeld dat een kind op hoort te groeien in een gezinsomgeving omdat dat het beste is voor de ontwikkeling van een kind. Verder is ieder land verplicht extra bescherming te bieden aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen verblijven. Ze moeten dan zorgen voor een geschikt alternatief, zoals plaatsing in een pleeggezin of adoptiegezin (nationaal of internationaal) of als het noodzakelijk is een instelling voor kinderzorg. Ook staat er in dat het belang van het kind altijd voorop dient te staan. Helaas komen lang niet alle landen deze belofte na. SKC brengt op vrijwillige basis verantwoordelijke overheden, hulpverleners en wetenschappers bij elkaar. Zo kunnen we landen helpen bij het implementeren van deze Kinderrechten.

Het Verenigde Naties Comité voor de Rechten van het Kind ziet toe op de naleving van alle 41 bepalingen en controleert per 2 jaar. Het Comité, bestaande uit 18 leden, heeft haar interesse tot samenwerking met Stichting SKC uitgesproken. Na consultatie door het Comité is SKC gevraagd voorstellen te doen voor een samenwerking met de Verenigde Naties.

Om tot professionele dataverzameling en kennisuitwisseling te komen, zal SKC tenminste in elk werelddeel een RIOR (Regional Institute for Orphan Research) opzetten.In een nieuwe wereldraad komen overheden, ervaren hulpverleners (NGO’s) en academici samen om voor zowel korte als lange termijn alternatieven en oplossingen te ontwikkelen en aan de wereld aan te reiken. In Afrika zijn met een aantal regeringen contracten gesloten. In Gambia en DR Congo zijn de kantoren operationeel. Kenia, Burundi, Rwanda en Nigeria zullen spoedig volgen.

 

SKC is een erkend goed doel (not for profit , KVK).
SKC werkt met stagiaires en vrijwilligers(o.a.van Stichting UAF) en is een Ecabo gecertificeerd leerbedrijf. Voor 90 % werken we met personeel uit de landen zelf. Mede hierdoor kunnen we de overhead extreem laag houden.

 

Stichting Kinderhulp Congo