Pleegouders zwaargewond meisje (10) opgepakt voor poging tot doodslag

www.ad.nl
27 May 2024

Pleegouders zwaargewond meisje (10) opgepakt voor poging tot doodslag

De pleegouders van het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat verleden week zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht, zijn maandagmorgen opgepakt. De 37-jarige Vlaardingers worden verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling van het slachtoffertje in hun woning.

Adrianne de Koning 27-05-24, 13:37 Laatste update: 27-05-24, 14:23

 

In de nacht van maandag op dinsdag werd het meisje met zwaar lichamelijk letsel en in zeer zorgwekkende toestand door de pleegouders zelf naar het ziekenhuis gebracht. Zij was niet aanspreekbaar en kon niet zelf vertellen wat er was gebeurd. Ze is er nog altijd slecht aan toe. Er waren direct twijfels over hoe zij zo gewond kon raken.

Donderdag werd een grote groep rechercheurs op het onderzoek gezet om helder te kunnen krijgen wat er exact was gebeurd. Zo is er forensisch onderzoek gedaan in de woning in Vlaardingen waar het meisje verbleef. Ook is er buurtonderzoek gedaan, zijn er camerabeelden uitgekeken en is gesproken met diverse mensen die meer informatie zouden kunnen hebben.

Dit uitgebreide onderzoek leidde tot de aanhouding van de pleegouders van het meisje. Het onderzoek is nog in volle gang. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

 

Twee andere kinderen elders ondergebracht

De politie stelt dat er nog veel onduidelijk is over deze ernstige zaak. Alle informatie is welkom om meer helderheid te krijgen over wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld en wat de rol van de pleegouders is. In de woning verbleven nog twee andere kinderen. Zij zijn elders ondergebracht.

,,Deze uiterst trieste gebeurtenis maakt diepe indruk op velen. Als u op een of andere manier geraakt bent door deze zaak, dan kunt u contact opnemen met slachtofferhulp’’, zegt de politie in een verklaring, die terughoudend is met meer melden vanwege de privacy van het meisje en de andere twee kinderen in de woning.

 

Foster parents of seriously injured girl (10) arrested for attempted manslaughter

The foster parents of the 10-year-old girl from Vlaardingen who was taken to hospital with serious injuries last week were arrested on Monday morning. The 37-year-old Vlaardingen residents are suspected of attempted manslaughter and serious abuse of the victim in their home.

Adrianne de Koning 27-05-24, 13:37 Last update: 27-05-24, 14:23

 

During the night from Monday to Tuesday, the girl was taken to hospital by the foster parents themselves with serious physical injuries and in a very worrying condition. She was unresponsive and could not tell herself what had happened. She is still in bad shape. There were immediate doubts about how she could get so injured .

A large group of detectives was assigned to the investigation on Thursday to clarify exactly what had happened. For example, forensic research was carried out in the house in Vlaardingen where the girl stayed. Neighborhood research was also conducted, camera images were examined and various people were spoken to who might have more information.

This extensive investigation led to the arrest of the girl's foster parents. The investigation is still in progress. The suspects are in full restrictions, which means they are only allowed to have contact with their lawyer.

Would you like to receive the Daily News Update newsletter from AD every day by email?

 

Two other children housed elsewhere

The police say that much is still unclear about this serious case. All information is welcome to gain more clarity about what has happened recently and what the role of foster parents is. Two other children lived in the home. They are housed elsewhere.

“This extremely sad event makes a deep impression on many. If you have been affected in any way by this case, you can contact victim support," the police said in a statement, which is reluctant to report more because of the privacy of the girl and the other two children in the home .