02.03.07: Verenigde Naties omarmen nieuw Nederlands initiatief voor Weeskinderen

7 March 2007

02.03.07: Verenigde Naties omarmen nieuw Nederlands initiatief voor Weeskinderen Stichting World Initiative for Orphans in Den Haag, is na uitvoerige consultatie door het VN Comité voor de Rechten van het Kind in Geneve, gevraagd haar activiteiten in structurele samenwerking met de Verenigde Naties uit te bouwen. Het United Nations Committee on the Rights of the Child in Geneve, als onderdeel van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, heeft in een verklaring van voorzitter Prof. J.E. Doek, de interesse tot strategische samenwerking met deze jonge Nederlandse stichting vastgelegd. World Initiative for Orphans plaatst zich hiermee samen met Unicef en ISS op het wereldniveau van NGO's die in publiek-private samenwerking bijdragen leveren aan armoedebestrijding en aan het bereiken van de Millenium Doelstellingen. Na haar oprichting (2004) heeft Stichting WIO zich, sinds januari 2006, mede op verzoek van de VN, geheel gericht op het organiseren van wereldwijde samenwerking t.b.v. alle kinderen zonder ouderlijke zorg. Deze kwetsbare groep van ruim 150 miljoen wees- en verlaten kinderen zal in de komende 5 jaar doorgroeien tot 250 miljoen. In 2015 zijn 400 miljoen jonge mensen direct/indirect benoembaar in deze groep. Zij hebben nauwelijks toegang tot scholing, voeding, medische zorg en liefde en zijn vaak bijzonder kwetsbaar voor misbruik/exploitatie, ontvoering en kinderarbeid. World Initiative for Orphans werkt wereldwijd, binnen de VN Kinderrechtenconventie (getekend door 193 VN Lidstaten), aan praktische en snel inzetbare doch academisch onderbouwde oplossingen voor wees- en verlaten kinderen (4 alternatieven). In een unieke vrijwillige samenwerking van verantwoordelijke overheden, ervaren hulpverleners en academici uit de gehele wereld, worden, via onderzoek en een nieuw "eenvoudig kennisnetwerk", "best practices" uitgewisseld en ingevoerd. Oprichter/voorzitter Maarten Brekelmans is zeer verheugd over deze snelle en unieke internationale erkenning voor WIO's missie en pragmatische werkwijze. WIO is gevestigd in Den Haag en heeft medewerkers in 4 werelddelen. In Mei 2007 organiseert WIO het eerste wereldcongres over dit onderwerp in Den Haag. De maand mei 2007 is uitgeroepen tot World Orphan Month. WIO kent geen steun van de Nederlandse regering of andere fondsen.

.