Din Malta,cu dragoste:povestea unui copil adoptat

www.evz.ro
23 March 2010

Mar?i, 23 Martie 2010. 3 comentarii, 2 voturi

Din Malta,cu dragoste:povestea unui copil adoptat

Autor: Oana Cr?ciun

Florentina tr?ie?te de 14 ani în Malta, la peste 1.300 de kilometri de ?ara natal? ?i de familia care a abandonat-o din cauza s?r?ciei. Vine îns? în România an de an.

1 /2.

FAMILIE FERICIT?

În cazul Florentinei, adop?ia s-a dovedit a fi un succes, mai ales în condi?iile în care p?rin?ii maltezi au ajutat-o s?-?i cunoasc? „r?d?cinile” ?i s?-?i înfrunte trecutul

Spre deosebire de al?i p?rin?i de peste hotare - care au refuzat s? mai dea vreo in forma?ie chiar ?i autorit??ilor despre copiii pe care i-au adoptat din România - Carmen a avut grij? ca fiica ei s??i cunoasc? „r?d?cinile”. I-a p?strat micu?ei numele românesc, a imortalizat-o „pe banda video” în centrul de plasament din România ?i în primele zile în casa din Malta, s-a asigurat c? înva?? limba român? ?i, mai mult, a ajutat-o s?-?i cunoasc? familia biologic?. În plus, o aduce în ?ara natal? în fiecare an, în pragul S?rb?torilor de iarn?.

EVZ: De ce a?i decis s?-i p?stra?i fetei numele românesc, Florentina, când a?i fi putut alege pentru ea un nume maltez?

SUMARUL ARTICOLULUI

Din Malta,cu dragoste:povestea unui copil adoptat

FAMILIE FERICIT? În cazul...

Carmen Formosa: Florentina a fost numele pe care l-a avut din totdeauna. Pe lâng? faptul c? e un nume frumos, întotdeauna am considerat c? numele date la botez nu trebuie schimbate, mai ales c? cei mici se obi?nuiesc cu ele.

Cum s-a adaptat Florentina în Malta cu noua familie, cu ?coala, comunitatea?

Florentina s-a adaptat foarte repede în Malta, probabil pentru c? era foarte mic? atunci când am adoptat-o. A fost întâmpinat? cu c?ldur? de toat? familia, iar la ?coal? a fost acceptat? bine atât de colegi, cât ?i de profesori, nu a contat de unde vine.

„A fost un lucru natural s? ?tie c? e un copil adoptat”

Cum a?i comunicat cu ea la început ?i cum e acum?

De la început am vorbit cu ea în maltez?. Singurul cuvânt pe care-l ?tia în limba român? era „DA”. A?a c? s-a obi?nuit repede cu malteza. Acum, vorbe?te române?te, dar prefer? malteza ?i engleza.

Când i-a?i spus c? este un copil adoptat?

A ?tiut asta de la bun început. A fost crescut? cu ideea c? a fost adoptat?. De fapt, deseori a rev?zut imaginile filmate în perioada în care era în centrul de plasament din C?l?ra?i, de unde am luat-o, ?i apoi pe cele care arat? cum fost primit? de toat? lumea în Malta. A fost un lucru natural s? vorbim despre faptul c? este un copil adoptat.

Când ?i-a cunoscut familia natural??

Când avea 10 ani, am mers s? o cunoa?tem pe mama ei natural?, care ne-a spus c? Florentina mai avea fra?i. Niciunul dintre copii nu mai era îns? cu ea. Cu ajutorul Oficiului Român pentru Adop?ii, am reu?it s?-i cunoa?tem patru fra?i ?i o sor?. P?rerea mea despre aceste reîntâlniri este c? orice copil adoptat ar trebui s?-?i cunoasc? r?d?cinile familiei, s? ?tie de unde vine. Este dreptul acestor copii.

Cum vede?i via?a ei în Malta, dup? peste 14 ani de la adop?ie?

Via?a Florentinei aici, în Malta, este cu siguran?? mai bun? decât dac? ar fi r?mas s? tr?iasc? lâng? mama ei natural?, pentru c? s-a dovedit c? ea nu a putut s? aib? grij? de nici unul dintre copiii ei. De altfel, chiar mama ei natural? i-a spus Florentinei c?, al?turi de noi, are un viitor ?i va putea merge la ?coal?.

O FAMILIE ADEV?RAT?. Carmen ?i Florentina, mam? ?i fiic? de peste 14 ani

VIA?A V?ZUT? DIN MALTA

„Nu a? fi avut niciun viitor în România”

La 16 ani, Florentina este con?tient? de faptul c?, în cazul în care nu ar fi avut ?ansa s? fie adoptat?, nu ar fi avut probabil niciun viitor. În Malta are o familie iubitoare, mul?i prieteni ?i se preg?te?te s? devin? asistent? medical?. În România mai are cinci fra?i, abandona?i ?i ei în centre de plasament, pe care-i viziteaz?, în fiecare an, de S?rb?tori.

EVZ: Ce sim?i când revii în România?

Florentina: M? simt bine de fiecare dat?. Pentru mine, România e o a doua ?ar? a mea. Dar nu m? gândesc niciodat? s? m? întorc. Am o via?? în Malta. N-o s?-mi p?r?sesc niciodat? familia adoptiv?, care m? iube?te. Vin în România doar ca s?-mi v?d fra?ii.

Ce sim?i pentru ei? Ai vrea s? tr?iasc? al?turi de tine?

Îmi iubesc fra?ii, dar nu vreau ca ei s? m? înso?easc? în Malta, pentru c? au o via?? fericit? al?turi de familiile care-i au în grij? în România, adic? al?turi de asisten?ii maternali.

Cum crezi c? ar fi fost via?a ta în România dac? nu ai fi fost adoptat??

Nu aveam niciun viitor în România. Via?a mea este acum fericit?, mai ales c?, atunci când i-am rugat pe p?rin?ii adoptivi s?-mi g?seasc? familia biologic?, mi-au îndeplinit imediat dorin?a. Cum a? putea s? las vreodat? în urm? asemenea p?rin?i iubitori ?i în?eleg?tori? Sunt mândr? ?i recunosc?toare c? am asemenea p?rin?i adoptivi. Dac? nu ar fi fost ei, nu ?tiu ce s-ar fi întâmplat cu mine pân? acum...

Ce-?i place mai mult la România? Dar la Malta?

În România îmi place clima. Cât despre Malta, îmi place mai ales modul în care se poart? oamenii cu tine. Nu voi p?r?si niciodat? Malta ca s? tr?iesc în România.

Î?i place mâncarea româneasc??

Da, îmi place, mai ales ?ni?elul (preparat tradi?ional austriac - n.r.).

Ce materii preferate ai la ?coal? ?i ce hobby-uri ai?

La ?coal?, îmi place cel mai mult educa?ia fizic?. Îmi plac toate sporturile, în special handbalul.

Ce profesie ?i-ai dori s? urmezi?

Vreau s? devin asistent? medical?, vreau s? ajut oamenii.

DECLARA?II

„Pentru fiica noastr? a fost un lucru natural s? vorbim despre faptul c? este un copil adoptat. A ?tiut asta de la început.“,

CARMEN FORMOSA, mama adoptiv?

„În România îmi place clima. În Malta îmi place mai ales modul în care se poart? oamenii cu tine. Nu o s? p?r?sesc niciodat? Malta.”,

FLORENTINA, românc? adoptat?

„Via?a Florentinei aici, în Malta, este cu siguran?? mai bun? decât cea pe care ar fi avut-o dac? r?mânea cu mama ei natural?.“,

CARMEN FORMOSA

PETI?IE

Italienii vor s? poat? adopta copii români

Comisia de peti?ii a Parlamentului European (PE) a luat în discu?ie, ieri dup?-amiaz?, cererea înaintat? de italienii de la organiza?ia „Amici dei Bambini” de a obliga România s? deschid? adop?iile interna?ionale.

Europarlamentarul PSD Victor Bo?tinaru le-a cerut îns? membrilor comisiei închiderea acestei peti?ii. „Nu au nicio posibilitate de a înainta cu cererea lor, nu v?d de ce membrii comisiei ar vota pentru a?a ceva, având în vedere c? am interzis adop?iile interna?ionale din 2005, chiar la cererea UE, cu ajutorul financiar, tehnic ?i juridic al statelormembre. În plus, în toate rapoartele ulterioare, oficialii UE au l?udat m?sura. Dar lobby-ul e puternic ?i agresiv”, a explicat Bo?tinaru.

În cazul în care peti?ia italienilor va fi acceptat?, guvernul de la Bucure?ti, dar ?i Comisia European? vor fi obliga?i s? dea explica?ii PE.

.