Brekelmans: Goedbedoeld, maar toch mislukt

8 August 2010
sitestat

  Goedbedoeld, maar toch mislukt

Nederland telt honderden particulieren initiatieven gericht op hulp aan arme landen. Die hulp is altijd goed bedoeld en komt ook heel vaak echt aan bij de mensen die het nodig hebben. Maar soms gaat het mis. Zoals in het geval van oud CDA-statenlid Maarten Brekelmans.

De voormalig politicus wil iets doen voor weeskinderen in de wereld en richt in 2006 een stichting op. WIO: World Initiative for orphans.

Nu 4 jaar later is de stichting failiet, hebben veel mensen nog geld te goed van Brekelmans en is er volgens betrokkenen geen cent terecht gekomen bij hulpprojecten voor wezen.

Reactie Dhr. Brekelmans:

"Het bericht om contact werd my gestuurd
maar ik was reizende in het buitenland, zonder computer.

Uw programma heeft 5 jaar lang op geen enkele manier
aandacht gegeven aan een van de beste concrete nieuwe gedachten waar het gaat
om strategische, grootschalige en snelle verbeteringen van zowel de rechtspositie als depuur humanitaire situatie van 200 tot 400 miljoen weeskinderen in deze wereld.

Wij hebben u op diverse momenten hierover uitvoerig geinformeerd.

Nu het alleen financieel tijdelijk tegen zit vinden wij het dan ook niet gepast wel ineens
aandacht te besteden aan juist dat element. Wat is opgebouwd in 6 jaar kan niet in een kort item, met een andere inzet, voldoende worden toegelicht.

De grote missie van WIO staat als een huis en gaat de wereld over.
WIO werkt, conform statuten en volledig binnen Nederlandse omgeving,
aan een zeer serieuze en weloverwegen wereldintroduktie.
Het is spijtig dat daar nu in Nederland een stevige negatieve drempel moet worden opgelost.
De tijd dringt nl. Er komen wereldwijd 20 miljoen weeskinderen bij, per jaar.

Tevens hebben wij zeer ernstige twijfels over de eerste intentie van uw redactie inzake het volgen van WIO.De persoonlijke betrokkenheid van een van uw medewerkers die al jarenlang, vanuit haar persoonlijke en bestuurlijke positie,
onze Stichting WIO ernstig en zeer tendentieus heeft weggezet,
is mede belangrijke reden daarom niet aan uw programma mee te werken."

Met vriendelijke groeten,

M. G.H. Brekelmans
*Noot van de redactie:
Met 'de persoonlijke betrokkenheid van één van onze medewerkers', doelt Brekelmans op iemand die eerder contact met hem heeft gezocht.
Deze persoon is nooit werkzaam geweest bij EenVandaag.
sitestat